Träning för bättre psyke

Träning för bättre psyke

Fysisk aktivitet och träning håller dig inte bara i form och gynnar din fysiska hälsa, utan har också flera positiva effekter på det mentala välbefinnandet. Träning kan bland annat minska stressen efter en tuff arbetsdag, frigöra signalsubstanser i kroppen som gör dig lyckligare och lindra eller förhindra depression, ångest och oro. Träningen kan dessutom se till att du bibehåller eller förbättrar hjärnans kognitiva funktioner, förbättra ditt minne och öka din produktivitet. En av de viktigaste fördelarna med att träna är att det ökar din självkänsla.

Träna mer, klara mer

Oavsett din vikt, storlek ålder och ditt kön, kan träningen på kort tid förändra din självbild och få dig att uppskatta dig själv mer. Beroende på vilken typ av träning du utför, stärks också ditt självförtroende på andra sätt. Om du till exempel styrketränar, kommer du förhoppningsvis att känna att du med tiden blir starkare och starkare, och kan lyfta allt tyngre vikter. Det leder till att även ditt psyke kan stärkas och att du blir mer orädd i olika situationer som du ställs inför. Du som tränar crossfit kan uppleva att du får en ökad självkontroll, vilket även detta stärker ditt psyke. Samma sak gäller om du löptränar och blir snabbare och snabbare i löparspåret.

Genom att utmana dig själv fysiskt och flytta fram gränserna för vilka utmaningar du klarar av, kommer även dina mentala gränser att flyttas fram och vissa spärrar att släppa. Du blir stärkt såväl fysiskt som psykiskt av att känna dig starkare, snabbare, smidigare eller vad det än må vara du försöker förbättra genom träningen. I takt med att du utvecklar din förmåga och din “superkraft” blir starkare, minskar också din mentala oro för hur du skulle klara dig i en utsatt situation. Skulle du hamna i ett läge där du känner dig hotad, har du en trygghet i att känna att du på ett effektivt sätt kan fly eller fäkta.