Meditation

Meditation är ett begrepp som inbegriper flera olika metoder för mental och kroppslig avslappning kombinerat med koncentration. En variant är att man tyst upprepar ett ord, vilket kallas mantra, en annan är att man fokuserar på sin andning eller är uppmärksam på de ljud som omgivningen ger ifrån sig. Det kan också handla om att man fokuserar på energin i kroppen eller vägleds i sin meditation av en annan person. I vår del av världen är den allra vanligaste varianten att man sitter ner avslappnat med antingen halvöppna eller stängda ögon. Syftet med det hela är att sinnet ska vara lugnt och att stänga ute tankar som tränger sig in och stör.

Meditation ger många hälsofördelar

Genom att meditera kan du förbättra ditt fokus med upp till tio gånger jämfört med personer som inte mediterar. Din mentala styrka och ditt fokus ökas, liksom hjärnans minnesfunktioner. Du får dessutom en förbättrad kognitiv förmåga, blir bättre på att fatta beslut och lösa problem samt kan enklare ignorera störningsmoment och behandlar information på ett mer effektivt sätt. En annan positiv hälsoeffekt av meditation är att immunförsvaret förstärks. Det sägs till och med förstärkas så pass mycket så att det minskar risken för sjukdomar med hälften. Ett regelbundet utövande av idrott ska även det stärka immunförsvaret och minska antalet sjukdomar med uppemot 25 procent, men effekten av meditation är alltså dubbelt så stor.

Meditation ger inte bara fysiska hälsofördelar utan även psykiska sådana. Bland annat sägs meditation minska risken för depression med upp till 75 procent. Den minskar också ångesten med upp till 30 procent och ökar välbefinnandet med 65 procent. Det ökade psykiska välbefinnandet innebär att du oroar dig mindre och inte drabbas av ångest och impulsivitet lika enkelt. Du blir dessutom mindre stressad, mer orädd samt känner dig mindre ensam och minskar risken att drabbas av en depression.